Privatlivspolitk​

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre after hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevarer sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om din helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrer og anvender vi til brug for afregningsmæssige  formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemfører en betaling for klinikkens behandling for dig , fx. via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal  til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres  på grundlag af art 6 stk. 1, litra b og f( indtil 25 Maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sunhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

Åbningstider

Mandag​

08.00 - 17.30​

Tirsdag

08.00 - 16.00

Onsdag

08.30 - 18.00

Torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

​08.00 - 14.30

Adresse

Tandlægerne Frederiksborgvej I/S

Frederiksborgvej 1

3200 Helsinge

CVR: 31821142

Kontakt os

Find vej

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke